Forside

PSYKOLOG

KRISTIN EIDE

SPESIALIST I KLINISK VOKSENPSYKOLOGI


Psykologspesialist Kristin Eide holder til på Skansen legekontor i Tromsø og tilbyr utredning og samtaleterapi.  Hun har lang erfaring innen utredning og behandling av psykiske plager og vansker, traumer, kriser og utmattelsesproblematikk (ME/CFS).


Alle pasienter må henvises fra fastlege. Hun har avtalehjemmel fra Helse-Nord. Henvisningen vil vurderes og dersom pasienten oppfyller krav om rett til helsehjelp etter Spesialisthelsetjenesteloven settes vedkommende på venteliste. For tiden er det ca. 6 mnd. ventetid, i perioder mer. 

50% avstillingen er rettet mot Arbeid og Helse, dette er et korttidstilbud for pasienter med moderate psykiske lidelser. Kontor i Tromsø på  Skansen legekontor

Skippergata 7 A, 4. etg.


Kontoret ligger i Tromsø sentrum, lett tilgjengelig og

med parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet.

Kontoret og venterommet finner du i 4. etg.

PSYKOLOGSPESIALIST


Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvalig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves seks års universitetsutdannelse. Å være autorisert innebærer at man har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.


En psykologspesialist har videreutdannet seg etter endt utdanning. Denne videreutdanningen er en faglig spesilisering og består av fem års relevant arbeid, kurs og veiledning, samt vitenskapelig arbeid.

KONTAKT

Psykologspesialist Kristin Eide

Skansen legekontor

Skippergata 7 A

9007 Tromsø


Tlf: 954 03 342


kristin@psykologeide.no

© Copyright. All Rights Reserved.