Kontakt

SPESIALIST I KLINISK VOKSENPSYKOLOGI

KONTAKT

Kun henvisning fra fastlege blir vurdert. 

Man må påregne ca. 6 mnd. ventetid og i perioder noe mer enn dette. 

POST- & BESØKSADRESSE

Psykologspesialist Kristin Eide

Skippergata 7 A

9007 TromsøE-POST

kristin@psykologeide.noTELEFON

954 03 342

 

PSYKOLOGSPESIALIST


Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvalig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves seks års universitetsutdannelse. Å være autorisert innebærer at man har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.


En psykologspesialist har videreutdannet seg etter endt utdanning. Denne videreutdanningen er en faglig spesilisering og består av fem års relevant arbeid, kurs og veiledning, samt vitenskapelig arbeid.

KONTAKT

Psykologspesialist Kristin Eide

Skansen legekontor

Skippergata 7 A

9007 Tromsø


Tlf: 954 03 342


kristin@psykologeide.no

© Copyright. All Rights Reserved.