Om meg

PSYKOLOG

KRISTIN EIDE

SPESIALIST I KLINISK VOKSENPSYKOLOGI

OM MEG

Jeg arbeider eklektisk, det vil si med ulike metoder. Siktemålet er å bruke den metoden som passer best for klient og problem. Jeg bruker kognitiv terapi, faseindusert traumeterapi og aktivitetsstabiliserende oppfølging for CFS/ME og mindfulnessteknikker ved stressrelaterte lidelser. De siste ti årene har jeg drevet privatpraktiserende virksomhet.


Jeg har lang erfaring som psykolog for voksne og ungdom. Jeg har terapeutisk erfaring og god kompetanse på utredning av psykiske lidelser. Jeg har lang erfaring med å arbeide med kriser og traumer. Jeg er særskilt interessert i stressrelaterte plager, samt utmattelse og CFS/ME. Dette har jeg fordypet meg i og har således ervervet kunnskap og erfaring i behandling og oppfølging av disse tilstandene. Jeg har også jobbet med flyktninger i mange år. Jeg behersker mange psykologiske metoder, både når det gjelder utredning og behandling. Jeg har veiledet flere psykologer frem til spesialitet, og også veiledet grupper på arbeidsplasser.

Autorisasjon

HPR-nummer 8115451

Registrert i Helsedirektoratets

helsepersonellregister


Medlem

Norsk Psykologforening

Som medlem av Norsk psykologforening har jeg forpliktet meg til å jobbe i tråd med gjeldende fagetiske standarder. Dette gir en kvalitetssikring og trygghet for klienter.


Utdanning

Jeg ble utdannet Cand.Psychol ved Universitetet i Oslo i 1994. Jeg fikk autorisasjon som psykolog samme år. Jeg ble godkjent psykologspesialist i 2006 i klinisk voksenpsykologi.


Tilleggskompetanse

Jeg har en to-årig traumeutdannelse fra TraumeTK med vekt på faseindusert traumeterapi. Jeg er videre kurset innenfor kognitiv terapi, utbrenthet, mindfullness, flerkulturell forståelse og helsepsykologi.


Yrkeserfaring

Privat praksis, Vadsø/Finnmark

Helse Nord, VPP Tana

Vadsø kommune, PP-tjenesten

Aetat, Arbeids- og rådgivningskontoret

Privat barnevernsinstitusjon

Finnmark fylkeskommune, Finnmark barne- og ungdomssenter

A-hus, sengepost

Gjerdrum kommune, PP-tjenesten

Aurskog-Høland kommune, PP-tjenesten

PSYKOLOGSPESIALIST


Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvalig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves seks års universitetsutdannelse. Å være autorisert innebærer at man har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.


En psykologspesialist har videreutdannet seg etter endt utdanning. Denne videreutdanningen er en faglig spesilisering og består av fem års relevant arbeid, kurs og veiledning, samt vitenskapelig arbeid.

KONTAKT

Psykologspesialist Kristin Eide

Skansen legekontor

Skippergata 7 A

9007 Tromsø


Tlf: 954 03 342


kristin@psykologeide.no

© Copyright. All Rights Reserved.