Tjenester & Priser

SPESIALIST I KLINISK VOKSENPSYKOLOGI

TJENESTER & PRISER

Jeg tilbyr psykologisk behandling og utredning av voksne og ungdom som sliter med depresjon, angst, sorg, traumer og utmattelse. Forløp planlegges i samråd med klient.

Videre tilbyr jeg veiledning av psykologkandidater og annet helsepersonell.

Jeg gir også konsultasjoner per telefon og på skype.

 

Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke har refusjonsavtale med det offentlige.

Alle konsultasjoner må derfor betales i sin helhet av den enkelte, NAV, forsikringsselskaper eller andre oppdragsgivere. Det er mulig å få dekket kostnader til terapi via helseforsikring.

 

 

PRISER

Enkelttime dagtid (kl. 8-16) 45 min. kr. 1100

Enkelttime kveldstid (fra kl. 16) 45 min. kr. 1300

 

Priser for andre tjenester som skriftlige uttalelser/rapporter/henvisninger, veiledning, time på skype m.m. oppgis ved forespørsel.

 

Dersom tredjepart betaler (arbeidsgiver, forsikringsselskap eller andre) gjelder andre priser.

 

Avbestilling/uteblivelse

Avbestilling må skje så tidlig som mulig og senest kl. 15 siste virkedag før avtale. Avbestilling kan gjøres via e-post, sms eller telefon. Dersom du ikke avbestiller timen innen fristen, eventuelt ikke møter til avtalen, må timen betales i sin helhet.

Offentlige tilbud

Det finnes andre og vesentlige billigere måter å komme i kontakt med psykolog på enn å bruke privatpraktiserende psykolog. Lege kan henvise deg til DPS (distriktspsykiatriske senter). Tromsø kommune har i tillegg kommunepsykologer samt et familievernkontor man kan kontakte for hjelp.

 

PSYKOLOGSPESIALIST

 

Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvalig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves seks års universitetsutdannelse. Å være autorisert innebærer at man har spesielle plikter og ansvar som er lovregulert, som for eksempel taushetsplikt og plikt til å føre journal.

 

En psykologspesialist har videreutdannet seg etter endt utdanning. Denne videreutdanningen er en faglig spesilisering og består av fem års relevant arbeid, kurs og veiledning, samt vitenskapelig arbeid.

KONTAKT

Psykologspesialist Kristin Eide

Skansen legekontor

Skippergata 7 A

9007 Tromsø

 

Tlf: 954 03 342

 

kristin@psykologeide.no

© Copyright. All Rights Reserved.